Complete Set !

ชุดอุปกรณ์สระว่ายน้ำสำเร็จรูป

จัดเซตให้ตามขนาดสระ
ประกอบเสร็จพร้อมสำหรับการติดตั้ง !

จัดเซตให้ตามขนาดสระ ประกอบเสร็จพร้อมสำหรับการติดตั้ง !

Complete Set JESTA มีอุปกรณ์อะไรบ้าง

ปั๊ม HLLF JESTA ประสิทธิภาพดี
1
ถังกรองทราย JESTA
2
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ JESTA รุ่น SQ series
3
ตู้ไฟ ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำและเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ
(หากต้องการควบคุมไฟใต้น้ำเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้)
4
วาล์วแบรนด์ ERA ครบเซ็ต
5
ฐานโครงเหล็กแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี พร้อมติดตั้ง
6
มีเบรคเกอร์ไฟ สำหรับระบบ safety ของตู้ควบคุม
7

How To Order
Complete Set JESTA

How To Order Complete Set JESTA

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

REVIEW

การติดตั้งชุด Complete Set